Một dây dẫn có chiều dài xác định được quấn trên ống dây dài l và tiết diện S thì có hệ số tự cảm 0,2 mH. Nếu quấn lượng dây dẫn trên trên ống có cùng tiết diện nhưng chiều dài tăng lên gấp đôi thì hệ số tự cảm của ống dây là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một dây dẫn có chiều dài xác định được quấn trên ống dây dài l và tiết diện S thì có hệ số tự cảm 0,2 mH. Nếu quấn lượng dây dẫn trên trên ống có cùng tiết diện nhưng chiều dài tăng lên gấp đôi thì hệ số tự cảm của ống dây là

  • A 0,2 mH
  • B 0,1 H
  • C 0,4 mH
  • D 0,1 mH

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu