Cho một điện tích bay xiên góc vào một từ trường đều, quỹ đạo của điện tích có dạng là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Cho một điện tích bay xiên góc vào một từ trường đều, quỹ đạo của điện tích có dạng là

  • A đường thẳng
  • B xicloit
  • C hình lò xo
  • D đường parabol

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu