Một vòng dây kín đang có từ thông là 0,5Wb. Để tạo ra suất điện động có độ lớn 2V thì từ thông phải giảm đều về không trong thời gian

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một vòng dây kín đang có từ thông là 0,5Wb. Để tạo ra suất điện động có độ lớn 2V thì từ thông phải giảm đều về không trong thời gian

  • A 0,25 s
  • B 0,5 s
  • C 2 s
  • D 0,2 s

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu