Một ống dây 0,4 H đang tích lũy một năng lượng 8 mJ. Dòng điện chạy qua nó là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một ống dây 0,4 H đang tích lũy một năng lượng 8 mJ. Dòng điện chạy qua nó là

  • A [tex] \sqrt{2} A[/tex]
  • B [tex]2 \sqrt{2} A[/tex]
  • C 0,4 A
  • D 0,2 A

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu