Một ống dây có dòng điện 3 A chạy qua tích lũy một năng lượng từ trường là 10 mJ. Nếu có dòng điện 9 A chạy qua thì nó tích lũy một năng lượng là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một ống dây có dòng điện 3 A chạy qua tích lũy một năng lượng từ trường là 10 mJ. Nếu có dòng điện 9 A chạy qua thì nó tích lũy một năng lượng là

  • A 90 mJ
  • B 30 mJ
  • C 10/3 mJ
  • D 60 mJ

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu