Khi có dòng điện 1,2A chạy qua ống dây thì từ thông qua nó là 0,96Wb. Hệ số tự cảm của ống dây là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi có dòng điện 1,2A chạy qua ống dây thì từ thông qua nó là 0,96Wb. Hệ số tự cảm của ống dây là

  • A 0,8 A
  • B 0,8 mmHg
  • C 0,8 T
  • D 0,8 H

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu