Điều nào sau đây KHÔNG đúng về từ thông ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Điều nào sau đây KHÔNG đúng về từ thông ?

  • A Đơn vị của từ thông là Wb
  • B Khi mặt phẳng khung dây tạo với đường sức từ góc [tex] 0^o [/tex] thì từ thông qua khung dây đạt giá trị cực đại
  • C Từ thông có thể nhận giá trị âm hoặc dương
  • D Từ thông qua một diện tích tỉ lệ thuận với diện tích đó

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu