Hiện tượng tự cảm là hiện tượng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Hiện tượng tự cảm là hiện tượng

  • A xuất hiện dòng điện cảm ứng khi vật dẫn nằm trong từ trường biến thiên
  • B xuất hiện dòng điện cảm ứng khi vật dẫn chuyển động trong từ trường
  • C xuất hiện dòng điện cảm ứng khi từ thông qua khung dây kín biến thiên
  • D xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây khi khi dòng điện qua cuộn dây đó biến thiên

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu