Từ thông riêng của một ống dây tỉ lệ thuận với

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Từ thông riêng của một ống dây tỉ lệ thuận với

  • A hệ số tự cảm của ống dây và cường độ dòng điện trong dây
  • B hệ số tự cảm của ống dây và chiều dài dây dẫn quấn trên ống
  • C hệ số tự cảm của ống dây và tốc độ biến thiên dòng điện qua dây
  • D hệ số tự cảm của ống dây và chiều dài ống

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu