Cảm ứng từ của một dòng điện thẳng dài tại một điểm M có độ lớn tăng dần khi

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Cảm ứng từ của một dòng điện thẳng dài tại một điểm M có độ lớn tăng dần khi

  • A M dịch chuyển theo một đường sức từ
  • B M dịch chuyển theo hướng vuông góc với dây và đi ra xa dây
  • C M dịch chuyển theo hướng vuông góc với dây và đi lại gần dây
  • D M dịch chuyển theo đường thẳng song song với dây

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu