Một electron được bắn vào trong một từ trường đều có B = 0,5T với vận tốc v = 103 m/s theo phương vuông góc với các đường cảm ứng từ. Xác định hướng và độ lớn của lực Lorentz F tác dụng lên electron.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một electron được bắn vào trong một từ trường đều có B = 0,5T với vận tốc v = 103 m/s theo phương vuông góc với các đường cảm ứng từ. Xác định hướng và độ lớn của lực Lorentz F tác dụng lên electron.

  • A F cùng phương, ngược chiều với B, độ lớn [tex] F = 8.10^{-22} N[/tex]
  • B F = 0
  • C F \bot B \bot v hướng từ trước ra sau mặt phẳng hình vẽ, độ lớn [tex] F = 8.10^{-17} N[/tex]
  • D F \bot B \bot v hướng từ sau ra trước mặt phẳng hình vẽ, độ lớn [tex] F = 8.10^{-16} N[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu