Chọn câu SAI .

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chọn câu SAI .

  • A Giữa 2 điện tích luôn có tương tác từ
  • B Hai dòng điện thằng cùng chiều thì hút nhau
  • C Hai dòng điện thẳng ngược chiều thì đẩy nhau
  • D Giữa hai dòng điện đặt gần nhau có tương tác từ

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu