Gọi O là tâm của hai dòng điện tròn I1 = I2 = I; bán kính R1 = 2R2 = 2R. Tính cảm ứng từ tại tâm O khi hai dòng điện đồng phẳng I1 và I2 cùng chiều.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Gọi O là tâm của hai dòng điện tròn I1 = I2 = I; bán kính R1 = 2R2 = 2R. Tính cảm ứng từ tại tâm O khi hai dòng điện đồng phẳng I1 và I2 cùng chiều.

  • A [tex] 10^{-7} \pi \frac{3I}{R} [/tex]
  • B [tex] 6.10^{-7} \pi \frac{I}{R} [/tex]
  • C [tex] 10^{-7} \pi \frac{2I}{R} [/tex]
  • D [tex] 2.10^{-7} \pi \frac{3I}{R} [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu