Hai dây dẫn thẳng dài song song và cách nhau khoảng a = 20cm. Dòng điện ở các dây dẫn là I1 = 6A, I2 = 15A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dài l = 60cm của mỗi dây là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Hai dây dẫn thẳng dài song song và cách nhau khoảng a = 20cm. Dòng điện ở các dây dẫn là I1 = 6A, I2 = 15A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dài l = 60cm của mỗi dây là

  • A [tex] 5,4.10^{-5} N [/tex]
  • B [tex] 6,5.10^{-5} N [/tex]
  • C [tex] 4,2.10^{-5} N [/tex]
  • D [tex] 4,5.10^{-5} N [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu