Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 8cm. Dòng điện ở hai dây có cùng cường độ. Lực từ tác dụng lên một đoạn dài 1m của mỗi dây là 0,012N. Tính cường độ dòng điện ở mỗi dây dẫn.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 8cm. Dòng điện ở hai dây có cùng cường độ. Lực từ tác dụng lên một đoạn dài 1m của mỗi dây là 0,012N. Tính cường độ dòng điện ở mỗi dây dẫn.

  • A 54A
  • B 72A
  • C 69,3A
  • D 66,3A

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu