Một dòng điện 2A chạy trong sợi dây dẫn đặt vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều. Từ trường này tác dụng lên phần tử dây dẫn dài 0,5m một lực bằng 4N. Cảm ứng từ của từ trường này có giá trị bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một dòng điện 2A chạy trong sợi dây dẫn đặt vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều. Từ trường này tác dụng lên phần tử dây dẫn dài 0,5m một lực bằng 4N. Cảm ứng từ của từ trường này có giá trị bằng

  • A 1/4 T
  • B 1 T
  • C 4 T
  • D 16 T

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu