Khi electron bay vào trong từ trường, vuông góc với cảm ứng từ [tex] \vec{B} [/tex] , thì

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi electron bay vào trong từ trường, vuông góc với cảm ứng từ [tex] \vec{B} [/tex] , thì

  • A chuyển động của electron không bị thay đổi
  • B hướng chuyển động của electron bị thay đổi
  • C vận tốc bị thay đổi
  • D năng lượng bị thay đổi

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu