Dòng điện 5A chạy trong dây dẫn đặt trong từ trường có cảm ứng từ 10T. Góc tạo thành giữa chiều của dòng điện và chiều từ trường bằng 60o. Nếu từ trường tác dụng lên dây dẫn một lực 20N thì chiều dài dây dẫn bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Dòng điện 5A chạy trong dây dẫn đặt trong từ trường có cảm ứng từ 10T. Góc tạo thành giữa chiều của dòng điện và chiều từ trường bằng 60o. Nếu từ trường tác dụng lên dây dẫn một lực 20N thì chiều dài dây dẫn bằng

  • A 0,52 m
  • B 0,46 m
  • C 0,64 m
  • D 0,82 m

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu