Vòng dây chuyển động song song với từ trường đều. Suất điện động cảm ứng của vòng dây

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Vòng dây chuyển động song song với từ trường đều. Suất điện động cảm ứng của vòng dây

  • A bằng không
  • B phụ thuộc vào hình dạng của vòng
  • C phụ thuộc vào diện tích của vòng
  • D phụ thuộc vào độ lớn của vec-tơ cảm ứng từ của từ trường

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu