Suất điện động cảm ứng tức thời được xác định theo công thức

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Suất điện động cảm ứng tức thời được xác định theo công thức

  • A [tex] e = - \frac{d \Phi}{dt} [/tex]
  • B e = IR
  • C e = IBl
  • D [tex] e = \frac{ \Phi}{t} [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu