Có thể làm tăng đáng kể độ tự cảm của một cuộn dây dẫn bằng cách sử dụng lõi vật liệu

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Có thể làm tăng đáng kể độ tự cảm của một cuộn dây dẫn bằng cách sử dụng lõi vật liệu

  • A điện môi
  • B thuận từ
  • C nghịch từ
  • D sắt từ

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu