Một cuộn dây có đường kính 10cm và số vòng dây bằng 200 tạo thành mạch kín và nằm trong từ trường. Cảm ứng từ tăng từ 2T đến 6T trong vòng 0,1s. Nếu diện tích các vòng dây vuông góc với các đường cảm ứng từ của trường, thì suất điện động cảm ứng trong cuộn dây là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một cuộn dây có đường kính 10cm và số vòng dây bằng 200 tạo thành mạch kín và nằm trong từ trường. Cảm ứng từ tăng từ 2T đến 6T trong vòng 0,1s. Nếu diện tích các vòng dây vuông góc với các đường cảm ứng từ của trường, thì suất điện động cảm ứng trong cuộn dây là

  • A 62,8 V
  • B 65,7 V
  • C 60,2 V
  • D 56,5 V

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu