Một đoạn dây dẫn thẳng chiều dài 40cm chuyển động trong một từ trường đồng nhất với tốc độ 5m/s vuông góc với các đường cảm ứng từ. Suất điện động cảm ứng giữa hai đầu sợi dây bằng 0,6V. Cảm ứng từ của từ trường bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một đoạn dây dẫn thẳng chiều dài 40cm chuyển động trong một từ trường đồng nhất với tốc độ 5m/s vuông góc với các đường cảm ứng từ. Suất điện động cảm ứng giữa hai đầu sợi dây bằng 0,6V. Cảm ứng từ của từ trường bằng

  • A 0,3 T
  • B 0,2 T
  • C 0,1 T
  • D 0,4 T

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu