Khi một khung dây dẫn quay trong từ trường, chiều của suất điện động cảm ứng sẽ thay đổi một lần trong mỗi

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi một khung dây dẫn quay trong từ trường, chiều của suất điện động cảm ứng sẽ thay đổi một lần trong mỗi

  • A 1/4 vòng
  • B 1/2 vòng
  • C 1 vòng
  • D 2 vòng

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu