Trong quá trình thay đổi đều cường độ của dòng điện từ 0 đến 5A trong thời gian 1s, trong cuộn dây xuất hiện một suất điện động 1V. Hệ số tự cảm của cuộn dây có giá trị bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trong quá trình thay đổi đều cường độ của dòng điện từ 0 đến 5A trong thời gian 1s, trong cuộn dây xuất hiện một suất điện động 1V. Hệ số tự cảm của cuộn dây có giá trị bằng

  • A 4 H
  • B 2,5 H
  • C 5 H
  • D 1/5 H

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu