Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,1H trong đó có dòng điện biến thiên đều 200 A/s thì suất điện động tự cảm sẽ có giá trị

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,1H trong đó có dòng điện biến thiên đều 200 A/s thì suất điện động tự cảm sẽ có giá trị

  • A 2 kV
  • B 20 V
  • C 10 V
  • D 0,1 kV

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu