Một dây dẫn chiều dài 15cm nằm trong từ trường có cảm ứng từ 2T. Các đầu dây dẫn được đóng kín bằng một dây dẫn đàn hồi nằm ngoài từ trường. Điện trở toàn mạch bằng [tex] 0,5 \Omega [/tex] . Để dây dẫn chuyển động vuông góc với các đường cảm ứng từ với vận tốc 10m/s, thì ta phải dùng một công suất bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một dây dẫn chiều dài 15cm nằm trong từ trường có cảm ứng từ 2T. Các đầu dây dẫn được đóng kín bằng một dây dẫn đàn hồi nằm ngoài từ trường. Điện trở toàn mạch bằng [tex] 0,5 \Omega [/tex] . Để dây dẫn chuyển động vuông góc với các đường cảm ứng từ với vận tốc 10m/s, thì ta phải dùng một công suất bằng

  • A 18 W
  • B 25 W
  • C 20 W
  • D 22 W

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu