Nếu trong cuộn dây xuất hiện một suất điện động tự cảm 10V khi cường độ dòng điện chạy trong nó thay đổi từ 5A đến 10A trong thời gian 0,1s, thì độ tự cảm của cuộn dây đó bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Nếu trong cuộn dây xuất hiện một suất điện động tự cảm 10V khi cường độ dòng điện chạy trong nó thay đổi từ 5A đến 10A trong thời gian 0,1s, thì độ tự cảm của cuộn dây đó bằng

  • A 0,4 H
  • B 0,6 H
  • C 0,3 H
  • D 0,2 H

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu