Dòng điện trong cuộn cảm giảm từ 16A đến 0 trong 0,01s; suất điện động tự cảm trong đó có giá trị trung bình 64V; độ tự cảm có giá trị

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Dòng điện trong cuộn cảm giảm từ 16A đến 0 trong 0,01s; suất điện động tự cảm trong đó có giá trị trung bình 64V; độ tự cảm có giá trị

  • A 0,04 H
  • B 4,0 H
  • C 0,032 H
  • D 0,25 H

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu