Khi góc tới tăng 2 lần thì góc khúc xạ

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi góc tới tăng 2 lần thì góc khúc xạ

  • A tăng [tex] \sqrt{2}[/tex] lần
  • B tăng 4 lần
  • C chưa đủ dữ kiện để xác định
  • D tăng 2 lần

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu