Phát biểu nào sau đây về hiện tượng khúc xạ là KHÔNG đúng ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào sau đây về hiện tượng khúc xạ là KHÔNG đúng ?

  • A Tia khúc xạ nằm ở trong môi trường thứ hai tiếp giáp với môi trường chứa tia tới
  • B Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến
  • C Góc khúc xạ luôn bằng góc tới
  • D Khi góc tới bằng 0, góc khúc xạ cũng bằng 0

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu