Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với

  • A không khí
  • B nước
  • C chính nó
  • D chân không

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu