Một tia sáng hẹp truyền từ một môi trường có chiết suất [tex] n_1 = \sqrt{3} [/tex] vào một môi trường khác có chiết suất n2 đã biết. Để khi tia sáng tới gặp mặt phân cách hai môi trường dưới góc tới [tex] \alpha \leq 60^o [/tex] , để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần thì n2 phải thỏa mãn điều kiện

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một tia sáng hẹp truyền từ một môi trường có chiết suất [tex] n_1 = \sqrt{3} [/tex] vào một môi trường khác có chiết suất n2 đã biết. Để khi tia sáng tới gặp mặt phân cách hai môi trường dưới góc tới [tex] \alpha \leq 60^o [/tex] , để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần thì n2 phải thỏa mãn điều kiện

  • A [tex] n_2 \geq \frac{ \sqrt{3}}{2} [/tex]
  • B [tex] n_2 \geq 1,5 [/tex]
  • C [tex] n_2 \leq \frac{ \sqrt{3}}{2} [/tex]
  • D n_2 \leq 1,5

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu