Hai tia sáng đơn sắc tím và đỏ song song, cùng chiếu lên một bản mặt song song dưới một góc [tex] \alpha \not= 0^o [/tex] . Sau khi đi qua bản mặt, hai tia ló tương ứng sẽ

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Hai tia sáng đơn sắc tím và đỏ song song, cùng chiếu lên một bản mặt song song dưới một góc [tex] \alpha \not= 0^o [/tex] . Sau khi đi qua bản mặt, hai tia ló tương ứng sẽ

  • A không song song với nhau
  • B song song với nhau và độ lệch ngang của chúng bằng nhau
  • C song song với nhau và độ lệch ngang của tia ló đỏ lớn hơn so với độ lệch ngang của tia ló tím
  • D song song với nhau và độ lệch ngang của tia ló đỏ nhỏ hơn so với độ lệch ngang của tia ló tím

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu