Chiết suất của nước là n1 = 4/3, chiết suất của thủy tinh là n2 = 3/2. Góc khúc xạ giới hạn khi ánh sáng truyền từ nước sang thủy tinh là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chiết suất của nước là n1 = 4/3, chiết suất của thủy tinh là n2 = 3/2. Góc khúc xạ giới hạn khi ánh sáng truyền từ nước sang thủy tinh là

  • A [tex] 48,42^o [/tex]
  • B [tex] 62,73^o [/tex]
  • C [tex] 41,81^o [/tex]
  • D [tex] 52,19^o [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu