Sự khúc xạ ánh sáng là sự thay đổi đột ngột phương truyền của một tia sáng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Sự khúc xạ ánh sáng là sự thay đổi đột ngột phương truyền của một tia sáng

  • A khi truyền từ một môi trường trong suốt này sang một môi trường trong suốt khác
  • B khi truyền từ chân không vào một môi trường trong suốt bất kì
  • C khi qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau
  • D khi truyền từ không khí vào nước

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu