Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là một số

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là một số

  • A có thể dương hoặc âm, có giá trị tuyệt đối có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1
  • B luôn luôn dương, có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1
  • C luôn luôn dương và nhỏ hơn 1
  • D luôn luôn dương và lớn hơn 1

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu