Hai điều kiện để xảy ra phản xạ toàn phần:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Hai điều kiện để xảy ra phản xạ toàn phần:

  • A tia sáng đang truyền trong một môi trường thì gặp mặt phân cách môi trường ấy với một môi trường chiết quang hơn, và góc tới nhỏ hơn góc giới hạn
  • B tia sáng đang truyền trong một môi trường thì gặp mặt phân cách môi trường ấy với một môi trường kém chiết quang, và góc tới lớn hơn góc giới hạn
  • C tia sáng truyền từ một môi trường sang một môi trường chiết quang kém, và góc tới nhỏ hơn góc giới hạn
  • D tia sáng truyền từ một môi trường sang một môi trường chiết quang kém, và góc tới lớn hơn góc giới hạn

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu