Chiết suất tuyệt đối của môi trường là một hằng số

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chiết suất tuyệt đối của môi trường là một hằng số

  • A chỉ phụ thuộc vào bản chất môi trường
  • B phụ thuộc vào bản chất môi trường và tần số ánh sáng
  • C phụ thuộc vào bản chất của môi trường nhưng không phụ thuộc ánh sáng qua môi trường
  • D chỉ phụ thuộc tần số (hay bước sóng) của ánh sáng

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu