Chiết suất tỉ đối của hai môi trường

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chiết suất tỉ đối của hai môi trường

  • A tỉ lệ nghịch với vận tốc ánh sáng lần lượt đi qua hai môi trường
  • B bằng nghịch đảo của tỉ số vận tốc ánh sáng lần lượt đi qua hai môi trường
  • C tỉ lệ với vận tốc ánh sáng lần lượt đi qua hai môi trường
  • D bằng tỉ số vận tốc ánh sáng lần lượt đi qua hai môi trường

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu