Trong hiện tượng khúc xạ

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trong hiện tượng khúc xạ

  • A chiết suất tỉ đối [tex] n_{21} = \frac{v_1}{v_2} [/tex]
  • B sini và sinr nghịch biến
  • C chiết suất tỉ đối [tex] n_{21} = \frac{v_2}{v_1} [/tex]
  • D sini và sinr đồng biến

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu