Một tia sáng truyền từ môi trường A đến môi trường B dưới góc tới 30o, góc khúc xạ bằng 25o. Vận tốc của ánh sáng trong môi trường B

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một tia sáng truyền từ môi trường A đến môi trường B dưới góc tới 30o, góc khúc xạ bằng 25o. Vận tốc của ánh sáng trong môi trường B

  • A nhỏ hơn vận tốc trong môi trường A
  • B bằng vận tốc trong môi trường A
  • C lớn hơn vận tốc trong môi trường A
  • D có thể nhỏ hơn, lớn hơn, hoặc bằng vận tốc trong môi trường A

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu