Tia sáng đi từ không khí vào chất lỏng trong suốt với góc tới i = 45o thì góc khúc xạ r = 30o. Góc tới giới hạn giữa hai môi trường này là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Tia sáng đi từ không khí vào chất lỏng trong suốt với góc tới i = 45o thì góc khúc xạ r = 30o. Góc tới giới hạn giữa hai môi trường này là

  • A [tex] 45^o [/tex]
  • B [tex] 30^o [/tex]
  • C [tex] 48,5^o [/tex]
  • D [tex] 60^o [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu