Chiếu một tia sáng với góc tới 60o vào mặt bên một lăng kính có tiết diện là tam giác đều thì góc khúc xạ ở mặt bên thứ nhất bằng góc tới ở mặt bên thứ hai. Biết lăng kính đặt trong không khí. Chiết suất của chất làm lăng kính là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chiếu một tia sáng với góc tới 60o vào mặt bên một lăng kính có tiết diện là tam giác đều thì góc khúc xạ ở mặt bên thứ nhất bằng góc tới ở mặt bên thứ hai. Biết lăng kính đặt trong không khí. Chiết suất của chất làm lăng kính là

  • A [tex] \frac{ \sqrt{3}}{2} [/tex]
  • B [tex] \sqrt{2} [/tex]
  • C [tex] \frac{ \sqrt{2}}{2} [/tex]
  • D [tex] \sqrt{3} [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu