Cho một lăng kính tiết diện là tam giác vuông cân chiết suất 1,5 đặt trong không khí. Chiếu một tia sáng đơn sắc vuông góc với mặt huyền của tam giác tới một trong hai mặt bên còn lại của tam giác

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Cho một lăng kính tiết diện là tam giác vuông cân chiết suất 1,5 đặt trong không khí. Chiếu một tia sáng đơn sắc vuông góc với mặt huyền của tam giác tới một trong hai mặt bên còn lại của tam giác

  • A phản xạ toàn phần nhiều lần bên trong lăng kính
  • B ló ra ở ngay mặt thứ nhất với góc ló [tex] 45^o [/tex]
  • C phản xạ toàn phần hai lần và ló ra vuông góc với mặt huyền
  • D phản xạ toàn phần một lần và ló ra với góc [tex] 45^o [/tex] ở mặt bên thứ 2

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu