Thấu kính là một khối chất trong suốt được giới hạn bởi

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Thấu kính là một khối chất trong suốt được giới hạn bởi

  • A hai mặt cầu, hoặc một mặt cầu và một mặt phẳng
  • B hai mặt phẳng
  • C hai mặt cầu lồi
  • D hai mặt cầu lõm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu