Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG về đường truyền ánh sáng qua thấu kính hội tụ ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG về đường truyền ánh sáng qua thấu kính hội tụ ?

  • A Tia tới qua tiêu điểm vật chính thì tia ló đi thẳng
  • B Tia sáng qua thấu kính bị lệch về phía trục chính
  • C Tia sáng song song với trục chính thì ló ra đi qua tiêu điểm vật chính
  • D Tia sáng tới kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh chính thì ló ra song song với trục chính

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu