Qua thấu kính phân kì, ảnh của vật thật KHÔNG có đặc điểm nào dưới đây ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Qua thấu kính phân kì, ảnh của vật thật KHÔNG có đặc điểm nào dưới đây ?

  • A cùng chiều với vật
  • B ở sau kính
  • C nhỏ hơn vật
  • D ảo

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu