Đặt một vật phẳng nhỏ đặt vuông góc với trục chính trước một thấu kính hội tụ 30 cm một khoảng 60 cm. Ảnh của vật nằm

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Đặt một vật phẳng nhỏ đặt vuông góc với trục chính trước một thấu kính hội tụ 30 cm một khoảng 60 cm. Ảnh của vật nằm

  • A sau thấu kính 20 cm
  • B trước thấu kính 20 cm
  • C sau thấu kính 60 cm
  • D trước thấu kính 60 cm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu