Một vật đặt trước một thấu kính 40 cm cho một ảnh trước thấu kính 20 cm. Đây là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một vật đặt trước một thấu kính 40 cm cho một ảnh trước thấu kính 20 cm. Đây là

  • A thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm
  • B thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm
  • C thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm
  • D thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu